Uranusstraat 18 te Nijmegen: verwijderen van asbest - Bron 01 en 02 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 30-09-2022

Omschrijving: verwijderen van asbest - Bron 01 en 02 (Uranusstraat 18 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.106950.01

Product: meldingen

Ontvangst: 08-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=7C534A4E-DBC5-42DF-9D79-6E3DC2C1EF63

Naar boven