Kennisgeving melding, Bourgondiëweg 148, 1611WN Bovenkarspel

Op 31 augustus 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Bourgondiëweg 148, 1611WN Bovenkarspel. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer 2022-002267. De melding betreft:

  • verwijderen asbesthoudende materialen

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven