Vergunning verleend - objectvergunning - 4 Abri Banners en een liedjesmobiel ten behoeve van de campagne "De Liedjesfabriek" van 3 t/m 29 oktober 2022 - Mariënburg, Raadhuishof en Marikenstraat te Nijmegen

Gepubliceerd op: 29-09-2022

Omschrijving: Objectvergunning (Mariënburg Laag)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.170986

Product: Objectvergunning

Ontvangst: 21-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 27-09-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 08-11-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 27 september 2022 tot en met 08 november 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven