verlenen omgevingsvergunning, Mr Dr Meslaan 8 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders van gemeente Borsele maken bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen

Kenmerk: HZ_WABO-2022-456

Ingekomen: 3 mei 2022

Projectomschrijving:

Bestaand uit:

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

 

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum waarop de verguning aan de aanvrager is bekendgemaakt, tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006,4800 PA Breda. U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Stukken inzien

Wilt u de stukken inzien dan kunt u contact opnemen met gemeente Borsele op telefoonnummer 0113 - 238383.

 

Naar boven