Noorderveemarkt 1 A INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

 

Noorderveemarkt 1 A , aanbrengen reclameobjecten binnenzijde ramen

 

Ingediend 26 september 2022

 

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven