Breed 31 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Breed 31, wijzigen gevel door raamkozijn vervangen

 

Besluit is verzonden aan aanvragers. 23 september 2022

Naar boven