Betsy Perk 17 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Betsy Perk 17, vervangen serre met entree voor restaurant op binnenterrein van zorgcomplex

 

Besluit is verzonden aan aanvragers. 23 september 2022

Naar boven