vanaf de Grote Waal naar de Westerdijk en het stadsstrand VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

vanaf de Grote Waal naar de Westerdijk en het stadsstrand, realiseren fiets en wandelverbindingen

Verzonden 23 september 2022

Naar boven