Aanvraag omgevingsvergunning, Kousendijk 1 in Heinkenszand

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Kenmerk: HZ_WABO-2022-934

Ingekomen: 27 september 2022

Projectomschrijving: het bouwen van een woning met schuur

De publicatie van de aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven