Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van de kerk op het perceel Dorpsstraat 42, 1657AC Abbekerk

De gemeente heeft op 27 september 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2022-001264 voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de kerk op locatie Dorpsstraat 42, 1657AC Abbekerk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven