Aanvraag omgevingsvergunning bouwen tijdelijke voorziening fysiotherapie en huisartsen praktijk Koudekerkseweg 84

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor het bouwen van een tijdelijke voorziening voor een fysiotherapie en huisartsen praktijk op het adres Koudekerkseweg 84 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven