Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel De IJvelandssloot 20, 1713BB Obdam

Op 24 september 2022 hebben Burgemeester en wethouders van Koggenland een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel De IJvelandssloot 20, 1713BB Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-002139. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met 6 weken. Als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn, kan deze termijn óók door ons worden opgeschort.

Naar boven