Besluitenlijst college 20 september 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 20 september 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Raadsinformatiebrief motie verkeersplan Moergestel

Openbare samenvatting: Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief uitvoering Motie Verkeersplan Moergestel 11-07-2022

 

Bestuurlijke overeenkomst tijdelijke opvang statushouders

Openbare samenvatting: Het college heeft besloten een bestuurlijke overeenkomst aan te gaan met de gemeente Waalwijk voor het tijdelijk huisvesten van statushouders. Hiermee voldoet de gemeente Oisterwijk aan de taakstelling voor het opvangen van statushouders.

 

Naar boven