Moerbeistraat 35 te Nijmegen: verwijderen van asbest bron 11022001M-001 en 11022001M-002 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 28-09-2022

Omschrijving: verwijderen van asbest bron 11022001M-001 en 11022001M-002 (Moerbeistraat 35 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.107263.01

Product: meldingen

Ontvangst: 22-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=2D44F218-75A0-44B5-8382-E6067B326FA9

Naar boven