Kennisgeving termijnverlenging 2022-002117, Tuinstraat 3, 1606BX Venhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Tuinstraat 3, 1606BX Venhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Tuinstraat 3-5, 1606BX Venhuizen

Voor: wijzigen van het gebruik van bedrijf naar wonen

Datum besluit: 26 september 2022

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven