Publicatie verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd.

Breed 31, 1621 KA Hoorn, het wijzigen van de gevel door het raamkozijn te vervangen door een deurkozijn

Besluit is verzonden aan aanvragers.

Naar boven