Warmoesstraat 6 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Warmoesstraat 6, verbouwen van opslag tot woning en vernieuwen en verhogen kap

Verzonden 21 september 2022

Naar boven