Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning 't BreukeleveenseMeentje 12 a te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 23 september 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het vernieuwen van de beschoeiing op de locatie 't BreukeleveenseMeentje 12 a te Loosdrecht (zaaknummer Z.74094).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 24 september 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven