KOEPOORTSWEG 91 INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNIN

INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Koepoortsweg 91, plaatsen zonnepanelen op dak.

Ingediend op 21-09-2022

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven