het organiseren van een evenement 'SLIK!' op 22 oktober 2022 in Heinkenszand te Stengeplein in Heinkenszand - HZ_EVE-2022-798

De burgemeester van Borsele maakt bekend dat hij de volgende vergunning op 22 september 2022 heeft verleend:

het organiseren van een evenement 'SLIK!' op 22 oktober 2022 in Heinkenszand te Stengeplein in Heinkenszand.

Tegen deze verleende vergunning kan gedurende zes weken na de verzonden beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.borsele.nl/bezwaarschrift

 

 

 

Naar boven