Verleende omgevingsvergunning, Zwarteweg 18 in Buren

Buren: Zwarteweg 18, 9164 LW: nieuwbouwen van een recreatiewoning 04-11-2022

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de datum, een omschrijving en de motivering van uw bezwaar.

 

Naar boven