Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Kielkade 3, 1671BP Medemblik

De gemeente heeft op 22 september 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2022-001615 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op locatie Kielkade 3, 1671BP Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven