Kennisgeving termijnverlenging 2022-000530, Sleutelbloem 13, 1716VV Opmeer

Zaakgegevens

Het zaaknummer:2022-000530

De omschrijving van de zaak:plaatsen van een dakkapel voor en achter

De ontvangstdatum van de zaak: 1 augustus 2022

De globale locatie: Sleutelbloem 13, 1716VV Opmeer

De ingerichte naam van het zaaktype: aanvraag beschikking

 

Activiteiten

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

 

Besluitgegevens

De besluitdatum: 21 september 2022

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben op 21 september 2022 besloten om bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven