Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Wagenaarstraat 18, 1601LH Enkhuizen

De gemeente heeft op 31 januari 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-002048 voor het plaatsen van een schutting op locatie Wagenaarstraat 18, 1601LH Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

  • planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid, 1 onder c Wabo)

 

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 1 februari 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven