Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het moderniseren van de bestaande antenne installatie op het perceel Noorddijkerweg 1, 1645VB Ursem

Op 21 september 2022 hebben Burgemeester en wethouders van Koggenland een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het moderniseren van de bestaande antenne installatie op het perceel Noorddijkerweg 1, 1645VB Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-002125. De aanvraag betreft:

  • verbouwen, onderhouden, restaureren, slopen of verplaatsen van een monument

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met 6 weken. Als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn, kan deze termijn óók door ons worden opgeschort.

Naar boven