Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van vakantiepark Buitenplaats De Rieverst, plaatsen van reclame en het vervangen van de erfafscheidign, De Rieverst 77 7955PZ IJhorst, [SHT02C03914] Staphorst C 3914

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z/STH22/015178

Verzenddatum besluit: 21-09-2022

Locatie: De Rieverst 77 7955PZ IJhorst, [SHT02C03914] Staphorst C 3914

Projectomschrijving: het realiseren van vakantiepark Buitenplaats De Rieverst

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

De afgegeven omgevingsvergunning is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak).

Naar boven