Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Kruislaan 24, 1601PL Enkhuizen

De gemeente heeft op 22 september 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-002313 voor het plaatsen van een dakkapel op het linker dakvlak op de locatie Kruislaan 24, 1601PL Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Inzage

Wilt u het besluit en de bijbehorende stukken inzien, dan kan dit op verzoek. Uw verzoek kunt u doen via ruimte@sed-wf.nl met vermelding van het zaaknummer en het adres van het dossier.

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 23 september 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt/beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Naar boven