Gedempte Turfhaven 23 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Gedempte Turfhaven 23, plaatsen demontabele glaswanden t.b.v. bouwen winterterras

Verzonden 20 september 2022

Naar boven