Ontwerp Bestemmingsplan ‘Zuiderdracht 15-17', Oosterblokker

Burgemeester en wethouders van Drechterland maken het volgende bekend.

Op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van zaterdag 24 september 2022 gedurende zes weken ter inzage:

· het ontwerp bestemmingsplan ‘Zuiderdracht 15-17’ Oosterblokker (NL.IMRO.0498.BPZuiderdracht1517-ON01);

· het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan ‘Zuiderdracht 15-17' Oosterblokker;

Bestemmingsplan

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt op het perceel Zuiderdracht 15-17 te Oosterblokker de bestaande maatschappelijke en agrarische bestemming gewijzigd naar de bestemming 'Wonen – Lint 1' en ‘Tuin’ om zo de bouw van drie vrijstaande woningen en één twee-onder-één kap woning mogelijk te maken.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om voor het bestemmingsplan, op grond van artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 55 dB.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen met ingang van zaterdag 24 september 2022 voor zes weken ter inzage bij de gemeente Drechterland. Voor het inzien van de stukken kunt u tijdens de openstelling van het gemeentehuis een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: 0228 352 352.

De stukken kunnen gedurende deze periode online worden ingezien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.BPZuiderdracht1517-ON01

Zienswijzen

Van zaterdag 24 september t/m 4 november 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp hogere grenswaarden Wet geluidhinder indienen bij het college.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan de gemeenteraad van Drechterland, Postbus 9, 1616 ZG in Hoogkarspel.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer: 0228 352 352. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, een afspraak te worden gemaakt.

Naar boven