Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning achter Dammerweg 7 te Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren heeft op 22september 2022 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik voor een kinderopvang op de locatie achter Dammerweg 7 te Nederhorst den Berg (zaaknummer Z.74260).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

Procedure

Gedurende zes wekenkunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Na afloop van deze termijn neemt het college een definitief besluit. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.

Naar boven