Aangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Boergoensevliet 117 - Gebied Charlois - OMV.22.09.00258

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Boergoensevliet 117, 3082KL, kappen van 1 boom vanuit het investeringsprogramma. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 19-09-2022, dossiernummer OMV.22.09.00258).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Naar boven