Vergunning verleend - ontheffing art.35 Alcoholwet tijdens het evenement Binnenstebuiten XL - Winselingseweg 143 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 22-09-2022

Omschrijving: Ontheffing art.35 Alcoholwet (Winselingseweg 143 6541 AH Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.163492

Product: Ontheffing art.35 Alcoholwet

Ontvangst: 06-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 20-09-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 01-11-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 20 september 2022 tot en met 01 november 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven