Omgevingsvergunning toegekend voor het uitbreiden van de woning op de locatie Duizendblad 4 in Klarenbeek

Datum besluit: 20 september 2022

Kenmerk: SXO-2022-0371

 

Informatie

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Heeft u vragen of wilt u het besluit inzien? Neem dan gerust contact op met de gemeente Voorst. Het telefoonnummer is 0571–27 93 35. Wilt u de stukken digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar omgevingsvergunning@voorst.nl en vermeld daarbij het kenmerk.

 

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u, tot zes weken gerekend vanaf 21 september 2022, schriftelijk bezwaar maken bij ons college (Postbus 9000, 7390 HA Twello). Dit besluit treedt direct in werking, ook al maakt iemand bezwaar. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, de rechter het besluit buiten werking moet stellen? Dan vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een voorlopige voorziening aan. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u bezwaar heeft gemaakt. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

 

Naar boven