Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een fietsenberging aan de Lessestraat 2, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken:

 

  • Locatie : Lessestraat 2

    Omschrijving : plaatsen van een fietsenberging

    Zaaknummer : Z/2022/390861

    Datum besluit : 19 september 2022

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251

 

Naar boven