Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning met berging en schuur t.b.v. het hobbymatig houden van dieren aan de Cieweg 6 A, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken:

 

  • Locatie : Cieweg 6 A

    Omschrijving : bouwen van een woning met berging en schuur t.b.v. het hobbymatig houden van dieren

    Zaaknummer : Z/2022/393270

    Datum besluit : 19 september 2022

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251

 

Naar boven