Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren tijdelijke huisvesting Kindcentrum Het Rinket aan de Bachstraat 20, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Bachstraat 20

    Zaaknummer : Z/2022/396228

    Omschrijving : realiseren tijdelijke huisvesting Kindcentrum Het Rinket 

    Ontvangstdatum: 20 september 2022

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.

 

Naar boven