Oosterhoutsedijk 88 te Lent: uitvoeren van sloop- en asbestwerkzaamheden - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 22-09-2022

Omschrijving: uitvoeren van sloop- en asbestwerkzaamheden (Oosterhoutsedijk 88 te Lent)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.107170.01

Product: meldingen

Ontvangst: 16-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=B53EE981-58A0-4E8B-98AE-9EB5E148764F

Naar boven