Beijensstraat 28 te Nijmegen: uitvoeren van sloopwerkzaamheden - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 22-09-2022

Omschrijving: uitvoeren van sloopwerkzaamheden (Beijensstraat 28 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.107169.01

Product: meldingen

Ontvangst: 16-09-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=70CB9BAC-2044-4C0D-9167-8C1452468AC2

Naar boven