Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een inrit ten behoeve van parkeerplaats in voortuin aan de Maerelaan 107, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Maerelaan 107

    Zaaknummer : Z/2022/395757

    Omschrijving : realiseren van een inrit ten behoeve van parkeerplaats in voortuin 

    Ontvangstdatum: 13 september 2022

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.

 

Naar boven