Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lambrechtsstraat 42, 6367BN Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Lambrechtsstraat 42, 6367BN Voerendaal: Plaatsen van een dakkapel (ontvangen 14 september 2022; zaaknummer 2022-050042).

 

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven