Publicatie verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd.

Appelhaven 15, 1621 BB Hoorn, het plaatsen van zonnepanelen

Besluit is verzonden aan aanvragers.

Naar boven