Kooilaan 3, Oudemirdum: Aanvraag vergunning verbouwen en vergroten van het woonhuis (OV 20220604)

Op 15-09-2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen en vergroten van het woonhuis.

Nadere informatie; De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven