Grienedyk 6 in Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220057)

Op 14-sep-2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het (4e IF 2022) houden van een incidentele festivitveit met live- en /of mechanische-muziek op vrijdag 7 oktober 2022 van 20:00 uur tot 01:00 uur.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingedien.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven