Kadastraal Nijmegen Sectie H Perceel 1538 Nabij Vossenpelssestraat 28 te Lent: het plaatsen van een tijdelijke woonunit op kavel 4 - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 21-09-2022

Omschrijving: het plaatsen van een tijdelijke woonunit op kavel 4 (Kadastraal Nijmegen Sectie H Perceel 1538 Nabij Vossenpelssestraat 28 te Lent)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan;

Zaaknummer: W.Z22.105347.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 01-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 19-09-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=DCAFF9D2-5553-4521-B6BC-B1CDEAA336EA

Naar boven