Bekendmaking ontheffing verbod zondagopenstelling Winkeltijdenverordening Jan Linders Klimmen, Pleinstraat 37

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat aan de volgende winkel een ontheffing ten behoeve van zondagopenstelling op basis van de Winkeltijdenverordening is verleend:

Pleinstraat 37, 6343 AT KLIMMEN : Jan Linders (verzonden 15-09-2022; zaak 297874).

\ Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht.

Naar boven