Kennisgeving termijnverlenging 2022-000527, Ooster Boekelweg 2a, 1718LN Hoogwoud

Zaakgegevens

Het zaaknummer:2022-000527

De omschrijving van de zaak:uitbreiden van tuincentrum de Boet

De ontvangstdatum van de zaak:28 juli 2022

De globale locatie:Ooster Boekelweg 2a, 1718LN Hoogwoud

De ingerichte naam van het zaaktype:aanvraag beschikking

 

Activiteiten

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

 

Besluitgegevens

De besluitdatum:16 september 2022

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben op 16 september 2022 besloten om bovenstaande aanvraag omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven