Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Het plangebied is gelegen aan Weezenhof 10e straat. Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door Weezenhof 5525-5512 en aan de westzijde door Weezenhof 5317-5301. Aan de noord- en zuidzijde wordt de grens gevormd door Weezenhof 10e straat en Weezenhof 5524-5516. Met het plan wordt beoogd om herbouw en herontwikkeling van het winkelcentrum mogelijk te maken met één supermarkt, maatschappelijke en commerciële functies. Verder houdt de herontwikkeling de bouw in van appartementen boven op het te herbouwen winkelcentrum.

Inzage

Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken met ingang van donderdag 22 september tot en met woensdag 2 november 2022 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen en het steunpunt Stadswinkel, Meijhorst 7039 in Dukenburg. Het steunpunt is alleen op afspraak op dinsdag, woensdag en vrijdag geopend.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP4018-ON01

Zienswijze

In de periode van donderdag 22 september tot en met woensdag 2 november 2022 kan eenieder conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht.

Naar boven