Kievit 71 OMGEVINGSVERGUNNING

 

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Kievit 71, bouwen uitbouw aan achterzijde woning, vervangen kozijnen voorzijde woning en plaatsen

negen zonnepanelen

ingediend 9 september 2022

 

De ingekomen aanvraag ligt niet ter inzage. Voor meer informatie over de ingekomen aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn, bereikbaar onder telefoonnummer 0229 252200.

Naar boven