Oproep vergadering commissie 22 september 2022

 

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de commissie Samenleving op donderdag 22 september 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van de gemeente Voerendaal.

 

AGENDA

 

 • 1. Opening (circa 5 minuten)

  • 1.1

   Afmeldingen

  • 1.2

   Mededelingen

  • 1.3

   Insprekers (minimaal 2 dagen van tevoren melden bij de griffie)

 • 2. Vaststellen (circa 5 minuten)

  • 2.1

   Vaststellen van de agenda

 • 3. Raadsvoorstellen (circa 20 minuten)

  • 3.1

   Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek)

 • 4. Raadsinformatiebrieven (circa 10 minuten)

  • 4.1

   Brief Schutterij St. Hubertus – brief project Skaeve Huse

 • 5. Informatief (circa 10 minuten)

  • 5.1

   Terugkoppeling lopende projecten en gemeenschappelijke regelingen

 • 1.

  6. Sluiting

 

De vergaderstukken met bijlagen zijn vanaf heden voor u te raadplegen in iBabs. Voor de leden van de commissie is een set vergaderstukken (zonder bijlagen) in het postvak te vinden.

 

Met vriendelijke groet,

M.F.M. Doutzenberg

Voorzitter commissie Samenleving

Naar boven