Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning grenzend aan de Muyeveldsche Wetering, LTD sec. E, nr. 1635

De gemeente Wijdemeren heeft op 16 september 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het gedeeltelijk ophogen van een perceel met slib uit de Loosdrechtse Plassen op de locatie grenzend aan de Muyeveldsche Wetering, gemeente Loosdrecht, sectie E, nummer1635 (zaaknummer Z.73170).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 17 september 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven